Wat is’n Biokinetikus?

Wat is’n Biokinetikus?

Biokinetikus in Hartenbos

Biokinetikus in Hartenbos

Bio-Kinetic’s Hartenbos verduidelik wat hul professie doen en waarin hul spesialiseer.

Biokinetika as ‘n professie stel hom ten doel om die lewenskwaliteit van ‘n persoon te bevorder deur middel van ‘n wetenskaplik gefundeerde oefenprogram. Ons gebruik dus oefening as medisyne vir die verbetering of herstel van ‘n persoon se fisieke toestand.

Biokinetikus in Mosselbaai, Tuinroete

Biokinetikus in Hartenbos

‘n Biokinetikus is ‘n gespesialiseerde oefenterapeut wat opgelei is om spesifiek met spesiale populasiegroepe te werk:
Hierdie groep sluit in:

Kardiale risikofaktore behandel deur Bio-Kinetic’s Hartenbos

 • Hoë Bloeddruk
 • Hoë Cholesterol
 • Diabetes
 • Rook
 • Onaktiwiteit
 • Oorgewig en Obesiteit

Ortopediese Beserings behandel deur Bio-Kinetic’s Hartenbos

 • Rehabilitasie voor- en na chirurgie
 • Voorkomende versterking
 • Rehabilitasie van beserings

Rehabilitasie en behandeling van kroniese kondisies bv.

 • Beroerte
 • Multiple Scelrosis
 • Breinbeserings
 • Paraplegie

Oefening vir bejaardes

 • Oefeninge wat spesifiek fokus daarop om ouer persone se lewenskwaliteit te verbeter deur hul beter voor te berei vir die nodige daaglikse aktiwiteite van bejaarde lewe
 • Vertraag agteruitgang
 • Help om onafhanklikheid so lank as moontlik te behou

Daarby bied ons ook algemene oefenprogramme vir voorkomede gesondheid

Biokinetikus in Hartenbos

Elke pasiënt/kliënt word indiviueel ge-evaluaeer en ‘n risikobepaling word gedoen. Daarby ontvang elke pasiënt/kliënt ook ‘n volledige geindividualiseerde oefenvoorskrif asook die nodige hulp en ondersteuning van die Biokinetikus. Ons dienste word deur meeste mediese skemas betaal. Kostes word bepaal deur die pasiënt/kliënt se individuele behoeftes.

Skakel ons gerus vir meer inligting.

contact details click here